Nhà nghỉ An Bình

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113696368

Nhà Khách Đầm Vạc

Địa chỉ: Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113710276

Nhà nghỉ Hoàng Vân

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113727405

Nhà nghỉ Hoài Thu

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113727188

Nhà nghỉ Hùng Anh

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113867649

Nhà nghỉ Trúc Linh

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113253011

Nhà nghỉ Vĩnh Long

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113861608

Nhà nghỉ 386

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113211869

Nhà nghỉ Mỹ Anh

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113841388