Nhà nghỉ Vạn Xuân

Địa chỉ: Xã Vân Tường – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3839 567