Nhà nghỉ Vân Anh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113824375

Nhà khách Tỉnh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113824234

Nhà nghỉ Tam Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113824237