Nhà nghỉ Thành Luân

Địa chỉ :Khu I, Thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc‎ Điện thoại : 0211 3890367