0211 3520932
info@ecvp.vn
20 phòng
Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng