Nhà nghỉ Thanh Bình

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
0211 3854046
info@ecvp.vn
20 phòng
Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng