0211 3531174
info@ecvp.vn
20 phòng
Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng