Nhà nghỉ Quang Bình

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
0211 3548900
info@ecvp.vn
20 phòng
Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng