Nhà nghỉ Kim Ngân

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
3/5
0211 3636077
info@ecvp.vn
20 phòng
Lập Thạch, Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng