Nhà nghỉ Hải Đăng

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
0211 3856888
info@ecvp.vn
20 phòng
117 Nghiêm Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng