Nhà nghỉ Bắc Nam

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
0211 3870671
info@ecvp.vn
20 phòng
Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng