Khách sạn Dream

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc Yên Lạc, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3.827.989