Khách sạn Hồng Ngọc

 Địa chỉ: đường Mê Linh – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:...

Khách sạn Kim Anh

Địa chỉ: số 1 đường Nguyễn Tất Thành – phường Tích Sơn – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh...

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: số 179 đường Tần Quốc Tuấn – phường Đống Đa – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh...

Khách sạn Phương Hoa

Địa chỉ: số 47 phố Chùa Hà – Định Trung – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện...

Khách sạn Kim Vũ

Địa chỉ: số 773 đường Mê Linh – Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện...

Nhà khách Đầm Vạc

- Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, Vĩnh Yên. - Điện thoại: 0211.3710267;    Nhà khách Đầm Vạc toạ lạc giữa...

Khách sạn Thái Dương

- Địa chỉ: Đống Đa, Vĩnh Yên. - Điện thoại: 0211.6252668 - Khách sạn đạt tiêu chuẩn Quốc tế -Thông...

Khách sạn Hoàng Quy

  - Địa chỉ: Ngô Quyền, Vĩnh Yên - Điện thoại: 0211.3840.884  Thông tin chung: Khách Sạn Hoàng Quy toạ...

Khách sạn Ngọc Lan

- Địa chỉ: Liên Bảo, Vĩnh Yên - Điện thoại:0211.3861470 - Khách sạn đạt tiêu chuẩn hai sao + Thông...

Khách sạn An Du

- Địa chỉ: Liên Bảo,  Vĩnh Yên -  Điện thoại: 0211.3720088 Khách sạn An Du đạt tiêu chuẩn hai sao...

Khách sạn Vĩnh Yên

Địa chỉ: Đống Đa, Vĩnh Yên. - Điện thoại: 0211.3861 250 - Khách sạn 2 sao. + Thông tin chung:...

Khách sạn Sông Hồng

Địa chỉ:Đường Lam Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. - Điện thoại: 0211.6259999 - Fax: 0211.6258888...

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: số 9 đường Tô Hiến Thành - phường Đồng Tâm – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh...

Khách sạn Trung Du

Địa chỉ: Phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.626.626 - Fax: 02113.626.626...