Khách sạn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Xã Vũ Di – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3781369