Khách sạn Tầm Xuân

Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113866115

Khách sạn Diệu Linh

Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3866018

Khách sạn Dương Gia

Địa chỉ: Đường 310, KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3898868 – 0211 3584777