Khách sạn Trung Du

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
3/5
02113.626.626
info@ecvp.vn
40 phòng
Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng