Khách sạn Hoàng Quy

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
2/5
0211.3840.884
info@ecvp.vn
48 phòng
Ngô Quyền, Vĩnh Yên
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng