Khách sạn Thế giới xanh

Đặt phòng ngay giữ giá tốt
3/5
0211.3 824.276
info@ecvp.vn
120 phòng
Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
https://vinhphuchotel.com/

Bảng giá phòng